ISO 14001:2004

 

ISO 14001

 

Är en internationell standard för miljöledningssystem.

Standarden hjälper företag och organisationer att bedriva ett strukturerat miljöarbete. 

Många företag känner att detta är något som jag verkligen vill göra och en del företag är det ett kundkrav om de skall få vara med i matchen

Standarden säger vad som måste göras, men inte hur. Detta ger en stor frihet att anpassa arbetet efter "egen kostym". Det viktiga är att man är tydlig i sin målsättning och hur man tänker arbeta med detta rent praktiskt.  

Du får genom detta systemet ett utmärkt verktyg för hur du på ett enkelt sätt kan lägga upp ditt arbete kring de förbättringsåtgärder som du vill göra när det gäller att ta ansvar för miljön .

Grundkravet är att man följer gällande miljölagstiftning och att miljöarbetet inriktats på de för företaget viktigaste miljöfrågorna.

Självklart har vi koll även på 2015 års version och vad skillnaderna är mot 2004:an!

 

 Vill du så berättar vi mer om hur du kan dra nytta av detta!

 

 

Jag vill gärna veta mer om hur jag kan jobba strukturerat med miljöfrågor på mitt företag