ISO/IEC 27000

ISO 27000 är en internationell standard som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten. 

 Standarden är framtagen och verifierad av experter från hela världen och består av ett antal "understandarder" för olika bransher och behov.

 Genom att införa och arbeta efter denna standard, blir ni bättre på att identifiera risker och därefter införa lämpliga kontroller för att minska risker och på detta sättet visa att ni har ordning o reda i era IT-system.

 Som kund skall man kunna känna sig trygg med vetskapen att konfidentiell eller känslig information hanteras på det sätt som sig bör.