OHSAS 18001 blir ISO 45001

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor.

Den gamla "standarden" OHSAS 18001 blir nu äntligen en formell ISO-standard. Det vittnar mycket om hur viktigt detta arbete är och hur många företag som väljer att satsa på att certifiera företaget även för detta.

Vi hjälper dig hela vägen från analysarbetet fram till och med att du har ett certifikat på väggen.

Detta inkluderar alla utbildningsinsatser och all dokumentation som uppfyller de ställda kraven.