ISO 9001

 

ISO 9001 

 

Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.

 De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Nya 9001:2015 är nu äntligen släppt och det finns ett antal skillnader mot den gamla versionen som är till det bättre. Inte minst för dig som jobbar med tjänsteproduktion.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta innebär ett bättre resultat på sista raden om du väljer att statsa på detta.

Du måste inte certifiera dig om du inte vill. Många företag väljer att arbeta enligt denna standarden därför att de insett fördelarna med det. Med eller utan ett certifikat på väggen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan dra nytta av detta.

 

 

Jag vill gärna prata vidare om detta