SS 872500

 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 

De företag och organisationer som väljer att certifiera sig enligt denna standarden har säkerställt att man har infört tydliga rutiner där man verkligen har förstått vilka speciella krav och önskemål som varje individ har och hur man tänker leva upp till detta i den dagliga verksamheten. Detta är en trovärdighetsfråga och de företag , privata eller offentliga som tar steget fullt ut redan nu kommer över tid att ha en enorm konkurrensfördel. inte minst med tanke på dagens mediala debatt.

Vi har valt att specialisera oss på just denna standard då vi anser att detta området är något av de viktigaste vi kan ägna oss åt.

Våra föräldrar och äldre släktingar förtjänar att få den absolut bästa omvårdnaden som kan erbjudas.

Därför är detta arbete en hjärtefråga för oss.

Kontakta oss gärna för att i lugn o ro gå igenom hur vi kan hjälpa även er att bli certifierade.

 

Jag vill gärna veta mer. Kontakta mig och berätta vad detta kan innebära för oss.