SS EN 1090

Bråttom för den som ska få CE-märka

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft. Den innebär att alla bärverksdelar i stål som levereras till byggindustrin måste vara CE-märkta.

För att få CE-märka sina produkter måste man vara certifierad enligt SS-EN 1090–1.
  

– Det börjar bli bråttom. Risken är att man tappar affärer om man inte uppfyller kraven.

Syftet med den nya förordningen är att Sverige ska anpassa sina regelkrav till EU:s.

Ett annat är att skapa säkrare byggnader. 

Den 1 juli 2014 trädde den nya förordningen i kraft – och nu är det faktiskt straffbart att leverera bärande stålkomponenter som inte är CE-märkta.


Det finns en risk att många inte inser allvaret i detta. Bara ett fåtal av alla smidesverkstäder är certifierade idag – vilket innebär att man kan bli diskvalificerad direkt vid kundens utvärdering av lämnat anbud. Oavsett hur lågt pris man lämnat.

Det nya kravet på CE-märkning innebär att företagen även måste vara certifierade enligt SS EN 3834 och de krav som denna standarden ställer på bl a certifikat på svetsarprövning enligt ISO 287

Många företag har fullt upp med det som de är bra på och känner att detta kan bli dem övermäktigt.

Det är därför som vi har specialiserat oss på att hjälpa dessa företag.

Vi har lång erfarenhet av vilka fallgropar som finns och hur man snabbast och mest kostnadseffektivt driver igenom en certifieringsprocess.

I vårt erbjudande finns allt med som du behöver för att säkert klara certifieringen av 3834 och 1090.