SS EN ISO 3834

Varför du bör satsa på 3834:an har du säkert bra koll på....

Om inte, får du här ett ytterligare antal bra anledningar. 

 

Så här säger Svetskommissionen

   

Förutom att det är en nödvändighet om du vill certifiera dig för SS EN 1090 och därmed få CE-märka dina produkter, finns det ytterligare ett antal bra anledningar att göra detta.

Nämligen:

 

- Rationaliseringsvinster 

Ordning och reda frigör resurser och skapar värde 

- Konkurrensfördelar

Intressera nya kunder och bibehålla konkurrenskraft

- Marknadsfördelar

Skapa marknadsmöjligheter och bibehålla marknadsandelar 

- Ökad trovärdighet

Tilltro till företagets förmåga

 

- Enklare kommunikation med kund

Kvalitetsstyrning enligt internationellt erkänd modell               

- Säkrare och effektivare inköp

 

- Enklare att komma överens inför och efter ett avtal

 

- Framtidssäkring

Satsning på en hållbar modell

- Nödvändig komplettering till kvalitetsledningssystem

(ISO 9000 eller motsvarande) 

 

Jag är intresserad av 3834